Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

323 - ẢNH CÁC LỚP có cập nhật thêm người mới >

Lớp A2 :

Lớp C :

322 - Tìm ra Bạn mới .


Nguyễn Thanh Cao ( A2 ) đang ở Hoa Kỳ , có dùng FB Cao Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434245516&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all.

Lê Đình Thụy ( C ) , đang ở Tp.HCM

Nguyễn Khoa Lân ( A2 ) , đang ở Huế , có dùng FB  Khoa Lan Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100005873057595&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

321 - TIN BUỐN số 3
Xin chân thành cám ơn Ban Liên Lạc và các bạn đã thăm viếng , chia buồn , phúng điếu , tiễn đưa Nhạc Mẫu của tôi đến nơi an nghỉ 
.Trong lúc tang gia bối có gì sơ suất xin các bạn niệm tình tha thứ .

Trần Duy Thứ